T 18

T 18/1134

Wymiary mm
Wysokość profilu: 17,10
Szerokość efektywna: 1134
Szerokość całkowita: 1173/1179
Długość arkusza:  500 — 12000
Grubość blachy: 0,50/0,80